Eesti Barbecue Assotsiatsiooni ametlik teadaanne

Wõro on Eesti Barbecue Assotsiatsiooni toetaja.

1. Vastavalt World Barbecue Association edaspidi WBQA (presidendi Rolf Zubleri) ja Eesti Barbecue Assotsiatsiooni edaspidi EBA vahelisele kokkuleppele on EBA alates 19.04.2010 WBQA hääleõiguslik liige.
2. Seoses paljude WBQA vanade ja uute liikmete survele toimub WBQA võistlusregelmedi ja hindamise reeglite uuendamine. Uuenenud reglemendi alusel alustatakse võistlusi aastal 2011. Uuendatud reglement sarnaneb rohkem Ameerikas ja EBA poolt kasutatavale võistlusreglemendile (KCBS reglement).
3. Eesti Barbecue Assotsiatsioon on esitanud ametliku taotluse 2014. aasta Euroopa BBQ Meistrivõistluste läbiviimiseks Eestis.

Roland Õunapuu
Eesti Barbecue Assotsiatsioon
President