Rauno Väisänen nimetati Atria Eesti peadirektoriks

Alates 1. veebruarist 2010 on Atria Eesti peadirektoriks Rauno Väisänen. Ta vastutab Atria Eesti pika- ja lühiajaliste tegevuste juhtimise ja kooskõlastamiste eest.

Koos kohaliku juhtide meeskonnaga aitab ta kaasa Atria Eesti tegevuse pidevale laienemisele, mis kajastub positiivselt firma käibes ja tulususes. Rauno Väisanen on töötanud Atria Soomes alates 1985. aastast mitmel erineval tootmise juhtimisega seotud ametikohal ning võtnud osa mitmest Atria rahvusvahelisest projektist.
Väisänen hakkab tööle Lõuna-Eestis Atria Valga kontoris. Ta esitab aruanded Atria Soome ja Baltikumi asepresidendile Juha Gröhnile.
Kaido Kaare astub Atria Eesti peadirektori ametikohalt tagasi 31. jaanuaril 2010. Kaare määrati antud ametisse 2008. aasta oktoobris.
Juha Gröhn
Atria Soome ja Baltikumi asepresident