Sirje Potisepp: Eesti elanik usaldab kodumaist toitu

Käesoleva kommentaari kirjutamise ajend oli Tarbija 24 portaalist valikuliselt avalikustatud uuringufirma Nielseni globaalne uuring tarbijate meelsusest toiduohutuse suhtes.

Kahjuks ei selgu uuringumaterjalidest, mida täpselt küsitlusele vastajad ohtliku toidu all silmas pidasid, ent mitmeid huvitavaid teadmisi see siiski annab, kirjutab Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp.
Kahetsusväärselt jõudsid esimeses järjekorras avalikkuse ette kõnealuse uuringu negatiivselt tõlgendatavad tulemused: 38 protsenti eestimaalastest söövad «parim enne ületanud» toiduaineid ja väide, et eestimaalased peavad kauplustes müüdavat toitu endale ohtlikuks.
Uuringute tulemuste üht või teist viisi tõlgendamisel saab olla mainet ühes või tesises suunas kujundav eesmärk, ent toiduainetööstuste seisukohalt on oluline saadud objektiivne informatsioon tarbijate suhtumise kohta, mis aitab meil oma tööd paremini teha ning tarbijate ootustele paremini vastata.
Näiteks, toidu ohutusega seotud skandaalide kohta usaldavad eestlased kõige enam toidutootjaid (56 protsenti), mis on kõigist riikidest, kus uurimus läbi viidi, kõrgeim protsent. See sisendab mulle usku, et meie ettevõtetel siiski on mõtet osaleda avalikkuses üles kerkinud diskussioonis toiduainete kvaliteedi teemal ja iseõppijate kõrval kuulatakse ka spetsialiste.
Kõigist uurimuses osalenud riikide tarbijatest üritavad eestlased osta enim kohalikke tooteid: 82 protsenti Eesti tarbijatest. Eestlased on samuti kõige optimistlikumalt meelestatud kohalikult toodetud toiduainete ohutuse suhtes võrreldes kõigi teiste uurimuses osalenud riikidega. 75 protsenti eestlasi usub, et Eestis tehtud tooted on ohutumad kui importtooted.
Ma loen nendest tulemustest välja, et Eesti inimesed usaldavad meie toidutootjaid. Seda sama on näidanud eelnevadki uuringud. Selle tunnistuseks on ka see, et ajal kui paljud ettevõtted on oma tegevuse lõpetanud, on suutnud toiduainetetööstuse ettevõtted jätkata tootmist. See aga tähendab seda, et on säilinud töökohad ja turvatud perede sissetulek ning töötajatel on olemas kindlus tuleviku suhtes.
Samas on selge, et iga järjekordne negatiivne mõtteavaldus, ükskõik kui ebakompetentne, mis mõne nõnda nimetatud toitumisspetsialisti suust kostub, õõnestab paratamatult meie usaldusväärsust ja seetõttu peame ise rohkem selgitama, kuidas ja millest Eesti toiduained valmivad, et saavutatud usaldust õigustada.
Head inimesed, lugege toiduainete pakendeid, tootjad on sinna kirjutanud kõik selle, mida Euroopa Liidu ranged seadused ja meie kohalikud tervisekaitsjad nõuavad ja veel rohkemgi. Kui teil on küsimusi Eestis toodetud toiduainete kohta, helistage või meilige tootjatele ning te saate selgitused. Uskuge sellesse, et Eesti tootja suhtub oma tootmisesse ja toodangusse väga vastutustundlikult! Ja vähem usku paanikaõhutajatesse, kes ebakonstruktiivselt õõnestavad usaldust toodete vastu, mida valmistavad Eesti väike- ja suurtootmistes tuhanded ja tuhanded töökad inimesed.
Allikas: www.tarbija24.ee